Empresa

Histria

L’inici de l’activitat de l’empresa AUTOCARES FONT, va ser en el transcurs de la dècada dels cinquanta del segle XX; quan Raül Font Civit inicía l’activitat de transport en auto-òmnibus, amb la posada en circulació de la línia Ripollet-Barcelona (Sant Andreu de Palomar), a travers de la carretera nacional 150. Aquesta línia unia la vila amb l’estació terminal del Metro transversal de Fabra i Puig, en la confluència de Rambla de Sant Andreu amb la Meridiana. Una línia suburbana, d’aportació a la xarxa de Metro i troleibussos de Barcelona.

A mitjans de la dècada dels 60, s’iniciàren les activitats en el transport discrecional (autocar), per a fàbriques, col·legis, i institucions. L’any 1981 es va constituïr l’empresa AUTOCARS R. FONT, S.A. hereva natural de tota aquesta activitat, i s’inicià l’activitat de serveis discrecionals en l’àmbit internacional.

Histria

A finals de la dècada dels noranta en fundador i propietari de l’empresa, inicia el natural relleu generacional, en la següent generació, la gestió de l’empresa pren un altre impuls. El setembre del 2000 es posa en marxa un nou projecte: la llançadora directe per autopista, Ripollet -Barcelona (Metro Sagrera) V20 exprés. Un trajecte realitzat en 20 minuts i alternatiu al tradicional de 45 minuts de durada. Un repte que esdevingué un èxit, l’increment d’usuaris và ser manifest a tot seguit.

A primers del 2001 i de la mà de la ATM, gestora del transport co-lectiu, s’inicià l’integració tarifària en l’àmbit de la regió metropolitana. Adaptem tots els sistemes de validació de bitllets i l’estructura interna de l’empresa. Va ser un salt endavant en l’història del transport públic de la regió barcelonina. Aquest fet també portà a la posada en marxa del sistema SAE (sistema d’ajut a l’explotació).

La tendència ascendent del billetatge durant l’any 2002, confirma l’èxit de la llançadora V20 exprés i de la integració tarifaria, i projecta unes molt bones expectatives per al futur de l’empresa. Preveiem a més un creixement en l’activitats de serveis discrecionals.