** NOVETATS SERVEI LINIA 685 - AL MES D'AGOST ES MANTE EN EL SEU ITINERARI HABITUAL