Notícies

HORARI LINIES MES D'AGOST AUTOCARS FONT

29/07/2021
Imatge de HORARI LINIES MES D'AGOST AUTOCARS FONT

HORARI AGOST  // e4 / 620 / 685 / N62

des de l'1 al 31 d'AGOST de 2021

e4 - Dilluns / Divendres:
- Ripollet_Barcelona: 06:00-09:00 h - cada 15'
                                09:00-20:00 h - cada 30'
- Barcelona_Ripollet: 06:40-09:40 h - cada 15'
                                09:40-20:40 h - cada 30'

e4 - Dissabtes / Diumenges / Festius:
- Ripollet_Barcelona: 06:00-20:00 h - cada 60'
- Barcelona_Ripollet: 06:30-20:30 h - cada 60'

------ ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

620 - Dilluns / Divendres:
- Ripollet_Barcelona: 05:00-22:00 h - cada 30' (darrera sortida de Ripollet 22:00 h)
- Barcelona_Ripollet: 05:30-21:30 h - cada 30' (darreres sortides de Barcelona  22:15 / 22:45h)

620 - Dissabtes:
- Ripollet_Barcelona: 05:00-22:00 h - cada 30' (darrera sortida de Ripollet 22:00 h)
- Barcelona_Ripollet: 05:35-21:35 h - cada 30' (darreres sortides de Barcelona 22:15 / 22:45h)

620 - Diumenges i Festius:
- Ripollet_Barcelona: 06:00-22:00 h - cada 30' (darrera sortida de Ripollet 22:00 h)
- Barcelona_Ripollet: 06:35-21:35 h - cada 30' (darreres sortides de Barcelona 22:15 / 22:45h)

------ ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

685 - ES MANTE L'HORARI NORMAL

------ ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

N62 - ES MANTE L'HORARI NORMAL

------ ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

648 / 621 - NO TE SERVEI A L'AGOST

 

» HORARI LINIES REGULARS AUTOCARS FONT - AGOST

» HORARI E4 - AGOST

» HORARI 620 - AGOST