Notícies

2021 // NOVA NORMATIVA BICICLETES PLEGABLES / PATINETS ELECTRICS

11/01/2021
Imatge de 2021 // NOVA NORMATIVA BICICLETES PLEGABLES / PATINETS ELECTRICS

US DE BICICLETES I PATINS ELECTRICS:


- A l'autobus només es permet l'accés de bicicletes i patinets eléctrics plegables, DEGUDAMENT PLEGATS i sempre que no comportin molésties a la resta de viatgers.

- Els patins i bicicletes s'hauran de portar plegats i no deixar-los sense vigilancia.

 - LA QUANTITAT MAXIMA PERMESA SERA de 2 patins o bicicletes,  sempre depenent del criteri del conductor, en funcio de l'ocupacio del bus i l'hora del servei.

- En hores de més afluencia de passatgers el conductor podra prohibir la pujada d'aquests vehicles a l'interior dels busos.

- El passatger que transporti una bicicleta o patinet a bord del vehicle, sera el responsable dels danys i perjudicis que pugui ocasionar a la resta d'usuaris i les seves pertinences, o al propi vehicle.

 

» AVIS IMPORTANT / NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT